Poniżej prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z ustawą z
dnia 27 kwietnia 2011roku Prawo Ochrony Środowiska.